Uziemienie czy zerowanie

Zadanie uziemienia elektrostatycznego polega na zmniejszeniu ryzyka powstania wybuchu palnych substancji, na skutek przeskoku iskry elektrostatycznej. Powszechnie podaje się go w zakresie transportu i obróbki palnych gazów, proszków i cieczy.

Uziemienie elektrostatyczne

Oferowac uslugi po angielsku

W 2015 roku pojawiły się nowości w obowiązkach stosowania kasy fiskalnej. Razem z prawem podpisanym 4 listopada 2014 roku zwiększyła się grupa przedsiębiorców, którzy potrzebują wziąć zakupu kasy fiskalnej. Kasa fiskalna bez

Polecamy

Oferowac uslugi po angielsku

W 2015 roku pojawiły się nowości w obowiązkach stosowania kasy fiskalnej.

Uziemienie czy zerowanie

W 2015 roku pojawiły się nowości w obowiązkach stosowania kasy fiskalnej.